top of page

Konkurso nuostatai

Klaipėdos Gedminų progimnazija kviečia visus moksleivius, kurie nėra abejingi menui, žiemai, Kalėdinių švenčių laukimui ar šiaip mėgstančius piešti, sudalyvauti konkurse „Kalėdų stebuklai”.

Konkursui dalyviai gali pateikti po vieną statinį ir dinaminį piešinį arba filmuką (gif formatu).

Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:

1 grupė 1 - 4 klasių mokinių darbai;

2 grupė 5 - 6 klasių mokinių darbai;

3 grupė 7 - 8 klasių mokinių darbai;

4 grupė 9 - 12 klasių mokinių darbai.

 

 

Nugalėtojų laukia diplomai ir prizai.  Mokinius  ruošusiems mokytojams bus išsiųstos padėkos.​

Darbai priimami IKI 2015 m. gruodžio 15 d. Konkurso dalyviai savo konkursinius darbus siunčia elektroniniu paštu:

norkiene.asta@gmail.com

NUGALĖTOJAI  BUS PASKELBTI 2015 m. gruodžio 21 d. Klaipėdos Gedminų progimnazijos internetinėje svetainėje www.gedminai.lt

Darbų pateikimo taisyklės

Pateikdami piešinį (kurio dydis ne daugiau kaip 1024x768 pikselių) darbo apačioje Jūs turite palikti baltą juostą, kurioje Times New Roman šriftu (12 pt, Italic) užrašoma:

 

1) mokinio vardas, pavardė, klasė;

2) darbo pavadinimas;

3) mokyklos pavadinimas;

4) konkursui mokinį ruošusio mokytojo vardas, pavardė.

Pavyzdžiai

Darbų vertinimo kriterijai

 

  • Darbas pateiktas konkursui pagal visus reikalavimus (dydis ne daugiau kaip 1024x768 pikselių, darbo apačioje palikta balta juosta, kurioje Times New Roman šriftu (12 pt, Italic) užrašyta: 

 

                          1) mokinio vardas, pavardė, klasė;

                          2) darbo pavadinimas;

                          3) mokyklos pavadinimas;

                         4) konkursui mokinį ruošusio mokytojo vardas, pavardė.

 

  • Darbas atitinka konkurso temą.

  • Darbas atitinka formatą: piešinys jpg arba png formatu, filmukas gif formatu.

  • Pateiktame konkusui piešynyje  neturi būti  kopijų. Visas piešinys turi būti paties vaiko kūryba.

  • Darbas turi būti sukurtas su bet kokia kompiuterine piešimo programa.

  • Darbas neturi būti iš interneto įkelta nuotrauka pataisyta su piešimo programa.

  • Pateiktas darbas turi būti kūrybiškas, originalus, estetiškas.

 

 

Neatitinkantys vertinimo kriterijų, taip pat darbai su tinkamai neužpildyta metrika nevertinami.

 

Konkurso tikslai ir uždaviniai:

ugdyti kurybškumą,  žingeidumą, meninę saviraišką;

skatinti ir plėtoti moksleivių IKT pažinimą;

lavinti vaikų pasaulėjautą;

kelti mokinių savivertę, apdovanojant diplomais.

 

Iškilus klausimams kreiptis į  IT mokytoją

Asta Norkienę

el. paštas: norkiene.asta@gmail.com

 

bottom of page