top of page

Konkurso nuostatai

Klaipėdos Gedminų progimnazija kviečia visus moksleivius, kurie nėra abejingi menui, žiemai, Kalėdinių švenčių laukimui ar šiaip mėgstančius piešti, dalyvauti konkurse „Kalėdų stebuklai 2016”.

Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:

1 grupė 1 - 4 klasių mokinių darbai;

2 grupė 5 - 6 klasių mokinių darbai;

3 grupė 7 - 8 klasių mokinių darbai;

4 grupė 9 - 12 klasių mokinių darbai.

Konkursui darbą gali siųsti:

 • MOKYTOJAS gali pateikti iš kiekvienos klasių grupės po 3 atrinktus geriausius savo mokinių darbus: statinį piešinį arba filmuką (jpg, png ar gif formatu)

 • TĖVAI gali pateikti po vieną vaiko statinį piešinį arba filmuką (jpg, png ar gif formatu)

 • MOKINIAI gali pateikti po vieną savo statinį piešinį arba filmuką (jpg, png ar gif formatu)

 

Darbai priimami IKI 2016 m. gruodžio 16 d. imtinai.

Konkurso dalyviai savo konkursinius darbus siunčia elektroniniu paštu:

norkiene.asta@gmail.com ir pildo registracijos formą čia

 

 

NUGALĖTOJAI  BUS PASKELBTI 2016 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos Gedminų progimnazijos internetinėje svetainėje

www.gedminai.lt

arba 

http://asta-lendraitiene.wixsite.com/kaledos2016

 

 

​Nugalėtojų laukia diplomai ir prizai. 

Mokinius  ruošusiems mokytojams bus išsiųstas oficialus dokumentas - Klaipėdos pedagogų ir švietimo ir kultūros centro įsakymas-padėka. 

Darbų pateikimo taisyklės

​Pateikdami piešinį (kurio dydis ne daugiau kaip 1024x768 pikselių) darbo apačioje Jūs turite palikti baltą juostą, kurioje Times New Roman šriftu (12 pt, Italic) užrašoma:

 

1) mokinio vardas, pavardė, klasė;

2) darbo pavadinimas;

3) mokyklos pavadinimas;

4) konkursui mokinį ruošusio mokytojo vardas, pavardė.

Pavyzdys

Darbų vertinimo kriterijai

 

 • Darbas pateiktas konkursui pagal visus reikalavimus (dydis ne daugiau kaip 1024x768 pikselių, darbo apačioje palikta balta juosta, kurioje Times New Roman šriftu (12 pt, Italic) užrašyta: 

 

       1) mokinio vardas, pavardė, klasė;

       2) darbo pavadinimas;

       3) mokyklos pavadinimas;

       4) konkursui mokinį ruošusio mokytojo vardas, pavardė.

 

 • Darbas atitinka konkurso temą.

 • Darbas atitinka formatą: piešinys jpg arba png formatu, filmukas gif formatu.

 • Pateiktame konkusui piešynyje  neturi būti  kopijų. Visas piešinys turi būti paties vaiko kūryba.

 • Darbas turi būti sukurtas su bet kokia kompiuterine piešimo programa.

 • Darbas neturi būti iš interneto įkelta nuotrauka pataisyta su piešimo programa.

 • Pateiktas darbas turi būti kūrybiškas, originalus, estetiškas.

 

Neatitinkantys vertinimo kriterijų, taip pat darbai su tinkamai neužpildyta metrika nevertinami.

 

Konkurso tikslai ir uždaviniai 

 • Ugdyti kūrybškumą,  žingeidumą, meninę saviraišką.

 • Skatinti ir plėtoti moksleivių IKT pažinimą.

 • Lavinti vaikų pasaulėjautą;.

 • Kelti mokinių savivertę, apdovanojant diplomais.

 

Iškilus klausimams kreiptis į  IT mokytoją

Asta Norkienę

el. paštas: norkiene.asta@gmail.com

 

bottom of page